1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Где найти свидетельство о смерти 60 з годов

База знань

Реєстрація смерті та поховання

1.1. У випадку, якщо природна смерть людини настала поза межами лікарського закладу (без підозри на насильницьку смерть, або аварію, вбивство, надзвичайну ситуацію)

1.2. У випадку, якщо небіжчик хворів на тяжке хронічне захворювання та помер у лікарні

1.3. У випадку, неприродної смерті (настала з причини насильства,аварії, вбивства, надзвичайної ситуації тощо)

Обов’язково направляються в морг, для проведення судово-медичної експертизи, трупи людей:

Не направляються для проведення судово-медичної експертизи трупи людей у випадках:

Контактні дані бюро судово-медичних експертиз (моргів) м. Києва можна знайти за посиланням: Лікувальні установи .

3. Державна реєстрація смерті

Державна реєстрація смерті проводиться:

3.1. Підстави

Підставами для реєстрації смерті є:

А також підставами можуть бути:

3.2. Документи

Оформити свідоцтво про смерть у м. Києві можна у:

Основними документами, які необхідно пред’явити для реєстрації смерті та отримання свідоцтва про смерть є:

 • паспорт особи, що ховає померлого
 • лікарська довідка про смерть (довідку про причину смерті)
 • паспорт померлого

4. Допомога на поховання

Залежно від статусу померлого визначається орган державної влади який уповноважений здійснити виплату допомоги на поховання.

останнє місце роботи померлої особи;
Звертатися за призначенням допомоги необхідно до роботодавця.

визначається Державним центром зайнятості

визначається та виділяється за розпорядженням РДА залежно від наявності фінансування

Допомога на поховання окремих категорій громадян, визначається як допомога на таких осіб:

5. Порядок поховань (кремацій) та підпоховань

5.1. Графік роботи кладовищ м. Києва

Адміністрація кладовищ працює (інформація станом на 31.05.2010р.):

 • у робочі дні з 8:00 до 17:00;
 • у святкові та неробочі дня з 08:00 до 16:00.

Вхід та в’їзд на кладовища дозволено до 20:00.

Після 20:00 год. та в нічні години рух кладовищем заборонено.

5.2. Підпоховання

Укладання договору-замовлення на підпоховання в родинну могилу (в межах родинного поховання) проводиться на підставі:

На підставі копії свідоцтва про смерть дозвіл на підпоховання не видається.

6. Встановлення намогильних споруд

Особливості встановлення намогильних споруд регулюються «Порядком утримання кладовищ та інших місць поховань» від 19.11.2003 № 193.

Для установлення намогильної споруди користувач місця поховання подає до ритуальної служби такі документи:

Как и где получить дубликат (копию) свидетельства о смерти, как восстановить утерянный документ

Кто может получить дубликат свидетельства о смерти

 • Родственники — обратиться в ЗАГС за копией/дубликатом вправе только родственники умершего.
 • Исключения — впрочем, Закон «Об актах гражданского состояния» допускает некоторые исключения:
 • Заинтересованное лицо — также может обратиться за дубликатом любое заинтересованное лицо, чьи права каким-либо образом затрагиваются.

Куда обращаться за повторным свидетельством о смерти

В тот ЗАГС, где было получено первоначальное свидетельство (см. как получить свидетельство о смерти).

Возникает вопрос – если наследникам неизвестно, где было оно выдавалось, тогда какое отделение оформит дубликат?
Если документ был оформлен в другом городе?

В таких ситуациях выдача повторного подтверждения смерти будет происходить по месту нахождения ЗАГСа, где проживает заявитель.

Как получить дубликат свидетельства о смерти через интернет, Единый портал государственных услуг

Для этого необходимо:

Документы для восстановления свидетельства

Рекомендуем заранее запастись следующими документами:

В отделе ЗАГСа вам предложат заполнить стандартное заявление (форма №23):

Образец заявления на получение дубликата

Сроки рассмотрения вопроса о восстановлении свидетельства о смерти

Основания к отказу в выдаче повторного экземпляра

Считать обоснованным отказ в выдаче дубликата свидетельства о смерти можно лишь только при наличии следующих причин:

Реєстрація смерті та поховання

1.1. У випадку, якщо природна смерть людини настала поза межами лікарського закладу (без підозри на насильницьку смерть, або аварію, вбивство, надзвичайну ситуацію)

1.2. У випадку, якщо небіжчик хворів на тяжке хронічне захворювання та помер у лікарні

1.3. У випадку, неприродної смерті (настала з причини насильства,аварії, вбивства, надзвичайної ситуації тощо)

Обов’язково направляються в морг, для проведення судово-медичної експертизи, трупи людей:

Не направляються для проведення судово-медичної експертизи трупи людей у випадках:

Контактні дані бюро судово-медичних експертиз (моргів) м. Києва можна знайти за посиланням: Лікувальні установи .

3. Державна реєстрація смерті

Державна реєстрація смерті проводиться:

3.1. Підстави

Підставами для реєстрації смерті є:

А також підставами можуть бути:

3.2. Документи

Оформити свідоцтво про смерть у м. Києві можна у:

Основними документами, які необхідно пред’явити для реєстрації смерті та отримання свідоцтва про смерть є:

 • паспорт особи, що ховає померлого
 • лікарська довідка про смерть (довідку про причину смерті)
 • паспорт померлого

4. Допомога на поховання

Залежно від статусу померлого визначається орган державної влади який уповноважений здійснити виплату допомоги на поховання.

Как восстановить свидетельство о смерти

Задайте вопрос юристу бесплатно!

Кратко опишите в форме вашу проблему, юрист БЕСПЛАТНО подготовит ответ и перезвонит в течение 5 минут! Решим любой вопрос!

Все данные будут переданы по защищенному каналу

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист

Особенностью бумажного экземпляра любого документа является легкая возможность их утраты. Так и свидетельство о смерти возможно потерять, порвать, его могут украсть. При этом, вступление в наследство возможно исключительно при наличии данного документа. В противном случае нотариус откажет в приеме заявления. Чтобы получить положенное имущество необходимо получить дубликат. Рассмотрим, как восстановить свидетельство о смерти.

Зачем требуется свидетельство о смерти

Свидетельство о смерти является основным документом, который подтверждает гибель гражданина. Без него не получится снять гражданина с регистрационного учета, вступить в наследство.

Свидетельство о смерти служит основанием для открытия наследственного дела. Оно выдается районным отделом ЗАГС на основании медицинского свидетельства о смерти или решения суда.

Утрата бланка может создать реальные затруднения при оформлении наследства.

Кто может получить свидетельство о смерти родственника

Изначально свидетельство выдается на основании:

 • медицинского свидетельства о смерти (форма №106/у-08);
 • по решению суда об установлении факта смерти;
 • по решению суда о признании гражданина умершим.

Медицинское свидетельство выдается медучреждением, которое констатировало смерть гражданина. На бланке должна стоять подпись уполномоченного лица и печать медучреждения.

Решение суда выносится районным судом по заявлению заинтересованного лица. Обязательным условием является внесения в иск причин необходимости документа. Например, оформление пенсии по потере кормильца.

Обратиться в орган актовой записи могут родственники покойного гражданина (родители, дети, супруг), а также другие граждане.

Если умерший гражданин был прописан у третьих лиц, то чтобы решить вопрос о снятии его с регистрационного учета владелец квартиры, также может получить свидетельство.

Можно ли восстановить свидетельство о смерти

Свидетельство о смерти умершего родственника может быть утеряно или испорчено. Под порчей понимается:

 • нарушение целостности бланка;
 • внесение исправлений;
 • результат воздействия воды;
 • наличие помарок, подчисток, отметок, не предусмотренных законом.

Такой документ не будет принят нотариусом. Однако оригинал свидетельства о смерти восстановлению не подлежит. Поэтому заинтересованное лицо должно получить дубликат.

Под дубликатом понимается официальная копия, наделенная силой оригинала. Однако на бланке проставляется печать «Повторное».

Где восстановить свидетельство о смерти умершего родственника

Повторное свидетельство о смерти выдается в заявительном порядке. Гражданин должен обратиться в уполномоченный орган с письменным заявлением.

Важно! Если получить оригинал может практически любой гражданин, то правом получения дубликата наделяются только родственники и наследники по завещанию.

Читать еще:  Сколько окладов согластно приказа 342 выплачивается при увольнении

Варианты подачи заявления

Если архивные данные не сохранились, то заинтересованным лицам придется обращаться в суд (ст. 74 ФЗ №143-ФЗ). Суть заявления – установление юридического факта. При наличии судебного акта заявитель сможет обратиться в ЗАГС и получить дубликат.

Порядок получения свидетельства через портал Госуслуги

Алгоритм действий:

 1. Наличие личного кабинета. Чтобы подать заявление в онлайн режиме нужно пройти регистрацию на сайте –gosuslugi.ru. Дополнительно потребует верификация (подтверждение личности).
 2. Вариант 1. С главной страницы перейти в рубрику «Жизненные ситуации» — «Ваши документы утеряны» — «Свидетельство о смерти».
 3. Вариант 2. Также можно зайти в раздел «Категория Семья и дети» — «Государственная регистрация смерти» — «Получение повторного свидетельства».
 4. Оформление электронного заявления.
 5. Прикрепление сканированных документов.
 6. Оплата госпошлины.
 7. Выбор удобного районного отдел ЗАГС для получения результата.
 8. Отправление заявления.
 9. Получение дубликата в районном отделе ЗАГС.

Порядок получения повторного свидетельства о смерти через МФЦ

При обращении через МФЦ необходимо следовать следующему плану:

 1. Получение электронного талона.
 2. Обращение к оператору.
 3. Предоставление документации.
 4. Подписание заявления.
 5. Получение расписки.
 6. Получение дубликата.

Информация о возможности получения документа доводится до сведения заявителя через СМС-информирование.

Порядок получения повторного свидетельства при личном обращении

Алгоритм действий:

 1. Посетить районный отдел ЗАГС.
 2. Подать заявление.
 3. Предъявить документы.
 4. Оплатить пошлину.
 5. Получить дубликат.

Заявление

В заявлении нужно указать следующие данные:

 • наименование органа актовой записи;
 • сведения о заявителе (ФИО, адрес проживания, данные паспорта);
 • суть обращения «Прошу выдать повторное свидетельство…»;
 • место смерти физического лица;
 • место, дата регистрации события;
 • для чего требуется дубликат;
 • дата, подпись.

Бланк выдается в уполномоченном органе.

Образец заявление о выдаче дубликата свидетельства о смерти:

Необходимые документы

К заявлению необходимо приложить:

 1. Копию паспорта гражданина России.
 2. Бумаги, подтверждающие родственную связь с покойным.
 3. Квитанцию об уплате госпошлины.

При подаче электронного заявления прикладываются аналогичные бумаги. Если за дубликатом обращается третье лицо, то необходимо будет обосновать наличие интереса. Если в интересах заявителя действует представитель, то дополнительно потребуется нотариальная доверенность.

Расходы

При первичной выдаче документа сбор не удерживается. Тогда как за получение дубликата свидетельства необходимо заплатить госпошлину. Ее размер составляет 350 р. (ст. 333.26 НК РФ). Реквизиты для оплаты можно узнать у сотрудников ЗАГС.

Аналогичные тарифы установлены при обращении через интернет. Однако при оплате пошлины через Госуслуги предоставляется скидка в размере 30% от суммы платежа.

Сроки

Срок рассмотрения документов зависит от способа направления заявления:

 • при личном обращении – в течение 1 дня;
 • при направлении почтой – 30 дней + время на пересылку;
 • при обращении через МФЦ – не менее 30 дней;
 • при обращении через портал Госуслуги – от 30 дней, в зависимости от места нахождения отдела, регистрировавшего смерть.

Что указывается в дубликате

Повторный документ о смерти оформляется с учетом требований ст. 68 ФЗ №143-ФЗ. Бланк должен содержать:

 1. Ф.И.О., дату и место рождения умершего.
 2. Гражданство покойного гражданина.
 3. Дату, время, место смерти физического лица.
 4. Дату составления документа, номер актовой записи.
 5. Место проведения государственной регистрации юридического факта.
 6. Название органа актовой записи.
 7. Дату выдачи бланка.

Дубликат имеет формат А4. Бланк содержит водяные знаки. Записи осуществляются машинописным способом. Документ подписывается уполномоченным лицом и скрепляется печатью органа актовой записи.

Дубликат практически ничем не отличается от оригинала. На бланке добавляется лишь слово – повторно. Документ имеет такую же юридическую значимость. После выдачи дубликата оригинал считается недействительным.

Основания отказа о выдаче

Далеко не всегда органы актовой записи выдают гражданам запрашиваемые бумаги. Основные причины:

 • отсутствие данных об умершем субъекте;
 • заявитель не представил доказательства правомерности своей заинтересованности;
 • непредставление базовых документов.

Заявителю выдается отказ в предоставлении дубликата свидетельства. После устранения замечаний гражданин может повторно обратиться в ЗАГС с заявлением о выдаче документа.

При повторном обращении необходимо будет снова заплатить госпошлину. Ранее оплаченные средства не возвращаются (ст. 333.40 НК РФ).

Необоснованный отказ в выдаче документа можно обжаловать в суде. Однако подобные процедуры отнимают немало времени.

Первичное получение свидетельства о смерти обычно происходит без эксцессов. Однако после утраты документа или в случае необходимости получения дубликата третьими лицами могут возникнуть затруднения. Заявитель должен обосновать причину обращения в орган актовой записи, представить доказательства родства. Иногда сотрудники отдела ЗАГС неправомерно отказываются выдавать необходимый документ, что делает невозможным оформление наследства. В подобной ситуации не обойтись без юриста. На нашем сайте вы можете получить бесплатную консультацию по вопросам получения дубликатов документов и оформления наследства. При необходимости можно договориться с юристом о сопровождении процесса.

 • В связи с постоянным изменением законодательства, подзаконных актов и судебной практики, порой мы не успеваем обновлять информацию на сайте
 • Ваша юридическая проблема в 90% случаев индивидуальна, поэтому самостоятельная защита прав и базовые варианты решения ситуации зачастую могут не подходить и приведут лишь к усложнению процесса!

Поэтому обратитесь к нашему юристу за БЕСПЛАТНОЙ консультацией прямо сейчас и избавьтесь от проблем в дальнейшем!

Задайте вопрос эксперту-юристу бесплатно!

Задайте юридический вопрос и получите бесплатную
консультацию. Мы подготовим ответ в течение 5 минут!

Все данные будут переданы по защищенному каналу

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист

Как и где получить дубликат (копию) свидетельства о смерти, как восстановить утерянный документ

Свидетельство о смерти является важным документом, получение которого часто становится необходимостью. Это связано с прекращением прав на имущество умершего, с возникновением определенных прав у родственников, с другими юридическими нюансами – оформлением выплат, пенсий, пособий и т.д.

Поскольку такое свидетельство является единственным официальным подтверждением смерти гражданина, то в случае утери необходимо незамедлительно принять меры к его восстановлению. Читайте ниже, как грамотно это сделать.

Кто может получить дубликат свидетельства о смерти

 • Родственники — обратиться в ЗАГС за копией/дубликатом вправе только родственники умершего.
 • Исключения — впрочем, Закон «Об актах гражданского состояния» допускает некоторые исключения:
 • Заинтересованное лицо — также может обратиться за дубликатом любое заинтересованное лицо, чьи права каким-либо образом затрагиваются.

Куда обращаться за повторным свидетельством о смерти

В тот ЗАГС, где было получено первоначальное свидетельство (см. как получить свидетельство о смерти).

Возникает вопрос – если наследникам неизвестно, где было оно выдавалось, тогда какое отделение оформит дубликат?

В таких случаях следует обратиться в отдел ЗАГСа по последнему месту жительства умершего. Если есть копия утраченного свидетельства о смерти, то следует обратить внимание на наименование и местоположение органа записи актов гражданского состояния.

Если документ был оформлен в другом городе?

Известны ситуации, когда известно, что утерянный документ о смерти был оформлен в другом городе. Тогда, при отсутствии возможности приехать за получением повторного экземпляра, можно оформить нотариальную доверенность на другое лицо. Кроме того, законом допускается направление заявления из другого города почтовой связью (заказным письмом), через мфц (в тех городах, где они есть), а также портал государственных услуг.

В таких ситуациях выдача повторного подтверждения смерти будет происходить по месту нахождения ЗАГСа, где проживает заявитель.

В настоящий момент запускается единая база ЗАГС по всей стране, таким образом скоро для получения дубликата свидетельства можно будет обращаться в любое отделение ЗАГСа.

Читать еще:  Проверка заработной платы по отчислениям в налоговую

Как получить дубликат свидетельства о смерти через интернет, Единый портал государственных услуг

Для этого необходимо:

 • Перейти по ссылке на сайт госуслуг.
 • Заполнить специальную форму, в которой указать:
  • ЗАГС, где было выдано первоначальное свидетельство;
  • свои паспортные данные, адрес, ФИО;
  • ФИО умершего, дату и место кончины;
  • Реквизиты оригинала (номер, серия) – если сохранилась копия;
  • Электронная почта, на которую будут приходить информация и уведомления;
  • Почтовый адрес того ЗАГСа, где вы намерены получить дубликат.
 • Уплачиваем госпошлину (350 рублей) прямо на сайте по безналичному расчету.
 • После обработки вашего заявления на электронную почту в течение 30 суток должен придти ответ о том, где можно получить повторный документ о государственной регистрации смерти, в какие часы работы. Если сведения о смерти в конкретном ЗАГСе не сохранились, то выносится отказ в выдаче.

Документы для восстановления свидетельства

Рекомендуем заранее запастись следующими документами:

 • копия своего паспорта (при себе иметь оригинал для сверки);
 • копия утраченного свидетельства о смерти (если есть);
 • квитанция об оплате госпошлины;
 • подтверждение родства или заинтересованности в получении копии (такими документами могут быть: свидетельство о заключении брака, о рождении и т.д.).

В отделе ЗАГСа вам предложат заполнить стандартное заявление (форма №23):

Образец заявления на получение дубликата

В отдел ЗАГСа_________________
от Петрова И.И., проживающего по адресу:
г. Москва, пер. Грибоедова, д. 1, кв.1,
паспорт серии___№____________,
выдан _________________,
«__»_______ 2010г.

Прошу выдать повторное свидетельство о смерти Петрова Игоря Михайловича, дата смерти – «__»_____________________2016г.
Место смерти______________________
Место государственной регистрации – отдел ЗАГСа ____________________района г. Москва.
Дата государственной регистрации «__»________________________,№ _____.
Документ необходим _______________________________(указать, для чего).
Число __________, ____________подпись.

Обращаем внимание на то, что в последней строчке нужно указать причину повторного обращения (документ утерян, порван, утрачен и т.д.).

Сроки рассмотрения вопроса о восстановлении свидетельства о смерти

 • Чтобы получить дубликат свидетельства о смерти , понадобится не более одного дня. Если заранее собрать все документы и оплатить госпошлину, то, при условии личного обращения в тот орган ЗАГСа , где оформлялся оригинал, заявитель получит повторный документ в течение часа (согласно официальному регламенту, в течение 63 минут).
 • Другое дело, если записи регистрации факта смерти не сохранились в архиве , если не могут найти данных о выдаче оригинала, заявление направлено из другого города. В перечисленных случаях рассмотрения заявления затянется на месяц.
 • Если оригинальный экземпляр не сохранился , то нужно обратиться в орган исполнительной власти региона, который имеет доступ ко всем региональным архивным записям, хранящимся в письменном или электронном виде.

Основания к отказу в выдаче повторного экземпляра

Считать обоснованным отказ в выдаче дубликата свидетельства о смерти можно лишь только при наличии следующих причин:

 • отсутствие каких-либо сведений о гражданине в том ЗАГСе, где по вашим сведениям происходила первичная регистрация факта смерти;
 • заявитель не подтвердил правомерность своей заинтересованности в получении дубликата столь важного документа;
 • заявитель не представил документов, входящих в обязательный перечень.

Отказ оформляется письменно и вручается заявителю лично под роспись (или направляется почтой, если он не явился). Прочитав мотивировку отказа, можно попробовать обратиться повторно, устранив те замечания, которые изложены в документе.

В случае, если вы считаете отказ в выдаче вам копии регистрации смерти необоснованным, можно обратиться в судебном порядке о признании действий сотрудников ЗАГСа незаконными с просьбой обязать их выдать копию оригинала.

Как восстановить свидетельство о смерти

Гербовое свидетельство о смерти – необходимый во многих ситуациях документ, подтверждающий факт ухода человека из жизни. Он нужен для большинства похоронных процедур, для решения вопросов с наследством, для эксгумации и родственного подзахоронения. Обычно документ хранится у членов семьи покойного. К сожалению, иногда его теряют. Родственники могут быстро восстановить свидетельство о смерти, если есть требуемые для этого документы. Повторно получить свидетельство проще, если сохранилась ксерокопия оригинала.

Необходимые документы

Чтобы восстановить свидетельство о смерти, нужен следующий комплект документов:

 • Паспорт заявителя
 • Заполненное заявление (по форме #23)
 • Квиток оплаты госпошлины (350 руб.)
 • Копия утерянного свидетельства (если имеется)
 • Документы, подтверждающие родство умершего и заявителя (человека, обратившегося за восстановлением)

Вместе с вышеперечисленным подается заявление, в котором указывается цель получения документа.

Справки для подтверждения родства:

 • Свидетельства о рождении ребенка и браке
 • Аналогичные записи из паспорта
 • Судебное решение об усыновлении и т.д.

Восстановить свидетельство о смерти могут как члены семьи покойного, так и их представитель (нужна нотариальная доверенность).

В редких случаях учреждение может запросить справку из домовой книги и врачебное заключение о смерти.

Где восстановить свидетельство о смерти

Часто возникает вопрос, где восстановить свидетельство о смерти?

Через ЗАГС или МФЦ

Этой процедурой обычно занимается ЗАГС или МФЦ, которые зарегистрировали смерть и выдали оригинал документа.

Через портал Госуслуги

Граждане России также могут восстановить свидетельство о смерти через интернет, с помощью портала «ГосУслуги». Для этого нужно указать:

 • Учреждение, зарегистрировавшее смерть
 • Учреждение, выдавшее копию
 • ФИО получателя
 • ФИО умершего и дату его смерти
 • Адрес электронной почты для получения уведомлений

Можно восстановить свидетельство о смерти по почте. Направьте необходимые документы на почтовый адрес организации, зарегистрировавшей смерть. Лучше оформить заявку заказным письмом.

Отправлять запрос на получение дубликата по почте или через «ГосУслуги» рекомендуется в том случае, если МФЦ, зарегистрировавший факт смерти, находится в другом городе. Во всех остальных случаях более быстрым и надежным способом является личное обращение.

Как восстановить свидетельство о смерти, если неизвестно, какой МФЦ / ЗАГС выдал оригинал?

Если у вас нет информации, какое учреждение зарегистрировало смерть, лучше действовать так:

 • Если сохранилась копия оригинала, на ней есть адрес учреждения, выдавшего документ
 • Если копия не сохранилась, и никто из близких усопшего не знает, где выдан оригинал, обратитесь в ЗАГС или МФЦ по последнему месту жительства умершего
 • Если это учреждение не может восстановить свидетельство о смерти (например, не располагает архивными данными), они сами перенаправят запрос в нужную инстанцию

Сроки восстановления свидетельства о смерти

В зависимости от выбранной формы обращения, восстановление свидетельства о смерти может занять разное время:

При обращении лично с полным пакетом документов: дубликат выдается в течение 1 часа

 • При обращении через интернет-портал «ГосУслуги» – до 1 месяца
 • При обращении в учреждение, которое не регистрировало смерть – до 1 месяца
 • При обращении по почте к сроку рассмотрения следует добавить время на почтовую доставку заявления и дубликата свидетельства – 1-2 месяца

При отсутствии нужных архивных записей или недостатке документов у заявителя, ЗАГС или МФЦ могут отказать в выдаче дубликата.

Возможно, вам будет интересно:

Как восстановить свидетельство о смерти

Задайте вопрос юристу бесплатно!

Кратко опишите в форме вашу проблему, юрист БЕСПЛАТНО подготовит ответ и перезвонит в течение 5 минут! Решим любой вопрос!

Все данные будут переданы по защищенному каналу

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист

Особенностью бумажного экземпляра любого документа является легкая возможность их утраты. Так и свидетельство о смерти возможно потерять, порвать, его могут украсть. При этом, вступление в наследство возможно исключительно при наличии данного документа. В противном случае нотариус откажет в приеме заявления. Чтобы получить положенное имущество необходимо получить дубликат. Рассмотрим, как восстановить свидетельство о смерти.

Читать еще:  Размер электрода свечи для газа

Зачем требуется свидетельство о смерти

Свидетельство о смерти является основным документом, который подтверждает гибель гражданина. Без него не получится снять гражданина с регистрационного учета, вступить в наследство.

Свидетельство о смерти служит основанием для открытия наследственного дела. Оно выдается районным отделом ЗАГС на основании медицинского свидетельства о смерти или решения суда.

Утрата бланка может создать реальные затруднения при оформлении наследства.

Кто может получить свидетельство о смерти родственника

Изначально свидетельство выдается на основании:

 • медицинского свидетельства о смерти (форма №106/у-08);
 • по решению суда об установлении факта смерти;
 • по решению суда о признании гражданина умершим.

Медицинское свидетельство выдается медучреждением, которое констатировало смерть гражданина. На бланке должна стоять подпись уполномоченного лица и печать медучреждения.

Решение суда выносится районным судом по заявлению заинтересованного лица. Обязательным условием является внесения в иск причин необходимости документа. Например, оформление пенсии по потере кормильца.

Обратиться в орган актовой записи могут родственники покойного гражданина (родители, дети, супруг), а также другие граждане.

Если умерший гражданин был прописан у третьих лиц, то чтобы решить вопрос о снятии его с регистрационного учета владелец квартиры, также может получить свидетельство.

Можно ли восстановить свидетельство о смерти

Свидетельство о смерти умершего родственника может быть утеряно или испорчено. Под порчей понимается:

 • нарушение целостности бланка;
 • внесение исправлений;
 • результат воздействия воды;
 • наличие помарок, подчисток, отметок, не предусмотренных законом.

Такой документ не будет принят нотариусом. Однако оригинал свидетельства о смерти восстановлению не подлежит. Поэтому заинтересованное лицо должно получить дубликат.

Под дубликатом понимается официальная копия, наделенная силой оригинала. Однако на бланке проставляется печать «Повторное».

Где восстановить свидетельство о смерти умершего родственника

Повторное свидетельство о смерти выдается в заявительном порядке. Гражданин должен обратиться в уполномоченный орган с письменным заявлением.

Важно! Если получить оригинал может практически любой гражданин, то правом получения дубликата наделяются только родственники и наследники по завещанию.

Варианты подачи заявления

Если архивные данные не сохранились, то заинтересованным лицам придется обращаться в суд (ст. 74 ФЗ №143-ФЗ). Суть заявления – установление юридического факта. При наличии судебного акта заявитель сможет обратиться в ЗАГС и получить дубликат.

Порядок получения свидетельства через портал Госуслуги

Алгоритм действий:

 1. Наличие личного кабинета. Чтобы подать заявление в онлайн режиме нужно пройти регистрацию на сайте –gosuslugi.ru. Дополнительно потребует верификация (подтверждение личности).
 2. Вариант 1. С главной страницы перейти в рубрику «Жизненные ситуации» — «Ваши документы утеряны» — «Свидетельство о смерти».
 3. Вариант 2. Также можно зайти в раздел «Категория Семья и дети» — «Государственная регистрация смерти» — «Получение повторного свидетельства».
 4. Оформление электронного заявления.
 5. Прикрепление сканированных документов.
 6. Оплата госпошлины.
 7. Выбор удобного районного отдел ЗАГС для получения результата.
 8. Отправление заявления.
 9. Получение дубликата в районном отделе ЗАГС.

Порядок получения повторного свидетельства о смерти через МФЦ

При обращении через МФЦ необходимо следовать следующему плану:

 1. Получение электронного талона.
 2. Обращение к оператору.
 3. Предоставление документации.
 4. Подписание заявления.
 5. Получение расписки.
 6. Получение дубликата.

Информация о возможности получения документа доводится до сведения заявителя через СМС-информирование.

Порядок получения повторного свидетельства при личном обращении

Алгоритм действий:

 1. Посетить районный отдел ЗАГС.
 2. Подать заявление.
 3. Предъявить документы.
 4. Оплатить пошлину.
 5. Получить дубликат.

Заявление

В заявлении нужно указать следующие данные:

 • наименование органа актовой записи;
 • сведения о заявителе (ФИО, адрес проживания, данные паспорта);
 • суть обращения «Прошу выдать повторное свидетельство…»;
 • место смерти физического лица;
 • место, дата регистрации события;
 • для чего требуется дубликат;
 • дата, подпись.

Бланк выдается в уполномоченном органе.

Образец заявление о выдаче дубликата свидетельства о смерти:

Необходимые документы

К заявлению необходимо приложить:

 1. Копию паспорта гражданина России.
 2. Бумаги, подтверждающие родственную связь с покойным.
 3. Квитанцию об уплате госпошлины.

При подаче электронного заявления прикладываются аналогичные бумаги. Если за дубликатом обращается третье лицо, то необходимо будет обосновать наличие интереса. Если в интересах заявителя действует представитель, то дополнительно потребуется нотариальная доверенность.

Расходы

При первичной выдаче документа сбор не удерживается. Тогда как за получение дубликата свидетельства необходимо заплатить госпошлину. Ее размер составляет 350 р. (ст. 333.26 НК РФ). Реквизиты для оплаты можно узнать у сотрудников ЗАГС.

Аналогичные тарифы установлены при обращении через интернет. Однако при оплате пошлины через Госуслуги предоставляется скидка в размере 30% от суммы платежа.

Сроки

Срок рассмотрения документов зависит от способа направления заявления:

 • при личном обращении – в течение 1 дня;
 • при направлении почтой – 30 дней + время на пересылку;
 • при обращении через МФЦ – не менее 30 дней;
 • при обращении через портал Госуслуги – от 30 дней, в зависимости от места нахождения отдела, регистрировавшего смерть.

Что указывается в дубликате

Повторный документ о смерти оформляется с учетом требований ст. 68 ФЗ №143-ФЗ. Бланк должен содержать:

 1. Ф.И.О., дату и место рождения умершего.
 2. Гражданство покойного гражданина.
 3. Дату, время, место смерти физического лица.
 4. Дату составления документа, номер актовой записи.
 5. Место проведения государственной регистрации юридического факта.
 6. Название органа актовой записи.
 7. Дату выдачи бланка.

Дубликат имеет формат А4. Бланк содержит водяные знаки. Записи осуществляются машинописным способом. Документ подписывается уполномоченным лицом и скрепляется печатью органа актовой записи.

Дубликат практически ничем не отличается от оригинала. На бланке добавляется лишь слово – повторно. Документ имеет такую же юридическую значимость. После выдачи дубликата оригинал считается недействительным.

Основания отказа о выдаче

Далеко не всегда органы актовой записи выдают гражданам запрашиваемые бумаги. Основные причины:

 • отсутствие данных об умершем субъекте;
 • заявитель не представил доказательства правомерности своей заинтересованности;
 • непредставление базовых документов.

Заявителю выдается отказ в предоставлении дубликата свидетельства. После устранения замечаний гражданин может повторно обратиться в ЗАГС с заявлением о выдаче документа.

При повторном обращении необходимо будет снова заплатить госпошлину. Ранее оплаченные средства не возвращаются (ст. 333.40 НК РФ).

Необоснованный отказ в выдаче документа можно обжаловать в суде. Однако подобные процедуры отнимают немало времени.

Первичное получение свидетельства о смерти обычно происходит без эксцессов. Однако после утраты документа или в случае необходимости получения дубликата третьими лицами могут возникнуть затруднения. Заявитель должен обосновать причину обращения в орган актовой записи, представить доказательства родства. Иногда сотрудники отдела ЗАГС неправомерно отказываются выдавать необходимый документ, что делает невозможным оформление наследства. В подобной ситуации не обойтись без юриста. На нашем сайте вы можете получить бесплатную консультацию по вопросам получения дубликатов документов и оформления наследства. При необходимости можно договориться с юристом о сопровождении процесса.

 • В связи с постоянным изменением законодательства, подзаконных актов и судебной практики, порой мы не успеваем обновлять информацию на сайте
 • Ваша юридическая проблема в 90% случаев индивидуальна, поэтому самостоятельная защита прав и базовые варианты решения ситуации зачастую могут не подходить и приведут лишь к усложнению процесса!

Поэтому обратитесь к нашему юристу за БЕСПЛАТНОЙ консультацией прямо сейчас и избавьтесь от проблем в дальнейшем!

Задайте вопрос эксперту-юристу бесплатно!

Задайте юридический вопрос и получите бесплатную
консультацию. Мы подготовим ответ в течение 5 минут!

Все данные будут переданы по защищенному каналу

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector